Ik probeer zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor al mijn patiënten zonder de gehele dag door de telefoon te worden geïnterrumpeerd. Stelt u zich eens voor dat ik tijdens ons gesprek altijd maar weer die onderbrekende telefoon op neem … voor geen van beiden is dat prettig, toch?

  • Telefonisch spreekuur

06 10 95 73 03           maandag t/m vrijdag  van 12:00 tot 13:00 uur

Elke werkdag tussen 12:00 en 13:00 uur, uitsluitend tijdens dit zogenaamde telefonische spreekuur, neem ik dus wèl de telefoon op; daarbuiten slechts bij uitzondering.

  • Email

Een E-mailtje sturen kan uiteraard ook, via de link hieronder en dat is het handigste medium voor als ik iets voor U op moet zoeken, zoals een laboratorium uitslag of een datum van een afspraak. Als u zelf het adres gaat intypen vervang de [a] dan door een @ !!

dokterbuirma[a]kpnmail.nl

  • Spreekuur volgens afspraak

Een afspraak kunt u maken of veranderen door te bellen met het secretariaat van Huis van Raad op tel nr 085-0231373 of secretariaat Psygro op tel nr 0299 607 459

U kunt ook rechtstreeks een terugbel verzoek per SMS of mail aan mij toe zenden.

  • Fax nummer:

31850643415  (Efax)

Voor als er behoefte is bijv. vertrouwelijke informatie niet via de mail te versturen, dan kunt U daarvoor dit Fax nummer gebruiken. Gelieve te vermelden: tav RJA Buirma