Wat verandert er niet elk jaar?   Uw patiënten blijven onverminderd van harte welkom!

Huis van Raad 

  • Is nog niet bij Zorgdomein aangesloten en levert ongecontracteerde specialistische GGZ 
  • Website: huisvanraad.nl
  • Een papieren verwijsbrief stuurt U naar het secretariaat via  info@huisvanraad.nl  of naar mij via dokterbuirma@kpnmail.nl
  • Meer info over de werkwijze van de coöperatie Huis van Raad:

PSYGRO

een verwijzing naar Psygro (uitsluitend voor patiënten uit Zaanstreek/Waterland) kan electronisch via Zorgdomein; kies InterPsy met als locatie Psygro en vermeld bij specialist van voorkeur mijn naam – dat voorkómt ellenlange wachttijd   https://www.psygro.nl/verwijzers/