LET OP

elk jaar in de maanden november en december is het weer tijd om uw ziekte kosten polis nog eens kritisch onder de loep te nemen, met name geldt dit voor mensen met AD(H)D maar ook anderen die medicatie gebruiken kunnen met een overstap hun voordeel doen