Algemene updates

Algemene updates van de website.

Terugbetalingsregelingen Dexamfetamine

Zowel Tentin® als Elvanse® hebben een terugbetalingsregeling ingesteld voor de eigen bijdrage nota die u vanuit de zorgverzekeraar krijgt toegestuurd.

Tot een maximum van € 250 per kalenderjaar (meer hoeft niemand te betalen) krijgt men via een tussenpersoon (vanwege de privacy) zijn geld terug. Zie de onderstaande links voor meer informatie:

0

GOED NIEUWS over de eigen bijdrage

Vanaf januari 2019 is de gehate eigen bijdrage (bijbetaling) voor
geneesmiddelen gemaximeerd op € 250,- per jaar.

Verrekening zal plaatsvinden door de zorgverzekeraars, op dezelfde manier als nu het jaarlijks eigen risico. (van € 385)

Vooral voor Concerta of Tentin/Elvanse gebruikers kan deze nieuwe maximalisering een jaarlijkse besparing van meerdere honderden euro’s betekenen en dat maakt wellicht nèt het verschil tussen wel of niet kunnen besluiten deze duurdere middelen te gebruiken!

Ook kunt u nog eens goed nadenken over de zin van aanvullende pakketten in de zorgverzekering
voor zoverre die zijn afgesloten met (gedeeltelijke) vergoeding van deze geneesmiddelen als doel.

GOED NIEUWS DUS VOOR MENSEN MET ADHD: EEN RUIMERE KEUZE IN GENEESMIDDELEN

Voor de liefhebber is het volledige in de Staatscourant op 13 juni 2018 gepubliceerde Ministeriële
besluit hier te vinden: StaatsCourant

Welkom op de website van dokter Buirma

Zoekt u betrouwbare informatie online? Het valt bepaald niet mee om over geneesmiddelen en/of psychiatrie iets nuttigs te vinden op het internet …

Daarom help ik u een handje op weg door links te plaatsen naar websites die U naar mijn mening wèl fatsoenlijke en uitgewogen informatie te bieden hebben.

Uw suggesties zijn van harte welkom !