Vanaf januari 2019 is de gehate eigen bijdrage (bijbetaling) voor
geneesmiddelen gemaximeerd op € 250,- per jaar.

Verrekening zal plaatsvinden door de zorgverzekeraars, op dezelfde manier als nu het jaarlijks eigen risico. (van € 385)

Vooral voor Concerta of Tentin/Elvanse gebruikers kan deze nieuwe maximalisering een jaarlijkse besparing van meerdere honderden euro’s betekenen en dat maakt wellicht nèt het verschil tussen wel of niet kunnen besluiten deze duurdere middelen te gebruiken!

Ook kunt u nog eens goed nadenken over de zin van aanvullende pakketten in de zorgverzekering
voor zoverre die zijn afgesloten met (gedeeltelijke) vergoeding van deze geneesmiddelen als doel.

GOED NIEUWS DUS VOOR MENSEN MET ADHD: EEN RUIMERE KEUZE IN GENEESMIDDELEN

Voor de liefhebber is het volledige in de Staatscourant op 13 juni 2018 gepubliceerde Ministeriële
besluit hier te vinden: StaatsCourant